HINT: Giza i Stonehendž izgledaju kao tinejdžeri po starosti 😁

Naši preci su lutali Zemljom još pre 6 miliona godina, ali šta je zapravo najstariji lokalitet koji sadrži dokaze njihovog postojanja?

Prema naučnicima postoje dva mesta, jedan je u Keniji, a drugi u Etipoiji, koji se smatraju za dva glavna kandidata za najstarija arheološka nalazišta.

Dodatni problem je takođe što su naučnici u mnogome podeljeni po ovom pitanju.

Lokalitet iz Kenije nosi naziv Lomekvi 3, i na njemu su otkrivene kosti hominida kao i kameni artefakti. U studiji objavljenoj 2015. godine u naučnom časopisu Nature, istraživači su naveli da sudeći po starosti sedimenata, starost lokaliteta se procenjuje na oko 3,3 miliona godina. Kako navode, nalazi sa ovog mesta označavaju nov početak u arheološkom zapisu - oruđe koje je otkriveno, najverovatnije je načinio hominid australopitekus afarenzis koji je živeo u tom periodu u Africi.

Lokalitet se nalazi u šumovitom delu na malom brdu u blizini jezera Turkana. Prema Džejsonu Luisu, zameniku direktora Turkana Basin Institute:

Lomekvi 3 je najstarije poznato arheološko nalazište na svetu.

Međutim više naučnih studija sumnja u starost nalaza sa Lomekvi lokaliteta. Veliki broj artefakata nije pronađen u kontekstu zaključka na osnovu kojeg je određena njihova starost (sedimentnih stena koje ih okružuju).

Zbog toga mnogi ističu da je drugi lokalitet Gona iz Etiopije zapravo najstariji, jer je na njemu pre više decenija otkriveno više nalaza koji su stari preko 2,6 miliona godina. Pride, za sada, niko nije useo da ospori nalaze.

Na lokalitetu Gona, oruđe je najverovatnije načinio hominid australopitekus garhi, naš predak koji je živeo u istočnoj Africi pre 2,5 miliona godina. Fosili ove vrste hominida otkrveni su uz same nalaze što ih čini, najverovatnije, prvim hominidima koji su stvarali oruđe.

Sa druge strane mnogi iznose da je ipak stvar obrnuta. Mnogi posmatraju lokalitet Lomekvi 3 kao najstariji lokalitet sa konkretnim dokazima stvaranja kamenog oruđa. Ali opet i ovde je dosta teško protumačiti same predmete jer mnogi navode da oni uopšte i ne liče na oruđa i da su veoma grube izrade. Ali čak iako možda nisu korišćeni kao oruđe, nesumnjivo su nastali radom hominida.

Sve u svemu, za nas obične ljude, čudno je oko čega se sve neće svađati arheolozi. Koji kamen je stariji od kog... 🤭🤭🤭

Autor: redportal.rs

#Afrika

#Arheologija

#Hominidi

#etiopija

#istorija

#kenija

#lokalitet

#najstariji