Beseda patrijarha povodom Lazareve subote

Patrijarh je u svojoj besedi povodom Lazareve subote istakao da epidemija predstavlja iskušenje sa kojim smo se suočili i koja je zapravo podsetnik da smo prolazni i da smo smrtni.

- Najveći čovekov strah je strah od smrti, iz koga proizilaze i svi ostali strahovi, pa i ova epidemija sa kojom sada živimo - izjavio je patrijarh srpski Porfirije.

- Taj strah koji imamo od smrti je isti onaj sa kojim je bio suočen Lazar i njegove sestre - rekao je patrijarh Porfirije i dodao da je čitavo ljudsko stvaralaštvo, filozofija, umetnost, nauka - ništa drugo nego pokušaj da se malo produži ljudski život, da, ako možemo, makar malo duže trajemo.

Ukazao je da mnoge stvari mogu biti iskušenje, nevolje i teškoće ali mnoge od njih možda možemo izbeći i možda su mogle da budu dragačije, a jedino što zasigurno niko od nas ne može izbeći to je slika umrlog Lazara, to jest smrt.

- Nema te tehnike, nema te mahinacije, nema te ljudske sposobnosti koja može da prevaziđe smrt - rekao je patrijarh Porfirije.

- Smrt je najveća tajna i najveći problem za ljudski rod i svakog čoveka i najveći čovekov strah je strah od smrti - zaključio je patrijarh.

Autor: tanjug.rs