Rezultat je postignut čak 10 godina pre onoga što je projektovano

U Kini je gotovo 100 miliona siromašnih izvučeno iz siromaštva do kraja 2020. godine.

Podaci kojima je raspolagala Svetska banka, u Kini je živelo čak 70% siromašnih, a cilj za izvlačenje značajnog broja siromašnih bila je 2030. godina, sa tim da je najmnogoljudnija država sveta uspela to da učini 10 godina pre predviđenog roka.

Navodi se da je Kina poboljšala efikasnost smanjenja siromaštva nizom mera kao što su ublažavanje industrijskog siromaštva, ublažavanje ekološkog siromaštva, ublažavanja siromaštva u obrazovanju.

U izveštaju Svetske banke se navodi i da je Kina u Africi sprovela projekte pomoći tehničkoj saradnji kao što su izgradnja infrastrukture, poljoprivreda i medicinska nega.

Autor: redportal.rs

#Investicije

#kina

#siromaštvo