Na njega se moglo staviti 18 topova. 😎

Donosimo vam zanimljivu priču o zaboravljenoj braći German koji su zaslužni za nastanak prvog srpskog ratnog broda.

Srpski pisac Branislav Nušić se potrudio da objasni ko su ljudi koji su zadužili državu: 😍

- Još početkom prošlog veka (19. veka) doselio se stari German iz Blaca, iz Makedonije, i otvorio je na Savi hlebarsku radnju, tamo gde je docnije, 1853. nazidana velika "đumrukana" koja i sad kao takva služi.

- Jedan od sinova njegovih, Janaćko, bio je, vele, neobično okretan i bistar, te je i samom knezu Milošu pao u oči i on ga uzeo za momka, upotrebljujući ga naročito za kupovinu i preprodaju svinja. Iz njega se razvi trgovac neobična dara, te se, udružen sa svojim bratom, naglo obogati. To je znamenita beogradska bankarska firma Braća Germani, koji su se sa odlaskom knez-Miloševim i sami odselili u Rumuniju, gde i danas postoji firma pod tim imenom. 😎

- Jedan od njih, baš taj Janaćko koji je pomenut, bio je i kneževski zet. On je uzeo za ženu Simku, kćer gospodara Jevrema Obrenovića. Gospodar Jevrem je imao dve kćeri, bliznakinje, Jelku i Simku. Jelka se udala za zemunskog pivara Konstantina Hadiju, a Simka za Janaćka Germana, bankara. Braća Germani su imali neobično razvijene trgovinske veze, naročito sa Vlaškom i Turskom. Oni su dovozili i so iz Vlaške a radili su i sve ostale poslove. Izvesno, ta razgranatost trgovine furundžijinih sinova i kneževskih zetova i mamila ih je da grade sami svoju Lađu koja bi plovila sve do ušća Dunava, a po potrebi se spuštala i Crnim morem do Varne i Carigrada. 💪

- Oni počnu januara meseca 1840. graditi jednu takvu morsku lađu i to u Brzoj Palanci, zato što su sekli drva iz tamošnjih šuma. Dovedeni su naročiti majstori iz Carigrada koji su gradili lađu i radilo se na njoj dve pune zime i jedno leto. Krajem marta 1842. lađa je završena. ☝

- Lađa je bila "brik" (sa dve katarke), imala je 16 šuha visine, 27 širine i 72 šuha dužine. Mogla je poneti 300 000 oka. No, što je najglavnije, ona je građena tako da može, u slučaju potrebe, Srbiji i kao ratna lađa poslužiti te je određeno da bi se na njoj moglo 18 topova smestiti. 💪💪

- Ovo je bila prva srpska ubojna lađa, „dobrovoljna trgovačka flota“. Stoga su braća Germani i dali ovoj lađi ime Knez Mihailo, a sam knez, pod čijim će imenom ona po moru ploviti, poklonio joj je srpski barjak, pod kojim će ploviti. Već 10. aprila 1842. izvršeno je svečano osvećenje lađe a zatim je ona "toržestveno bačena" u Dunav, odakle je lagano spuštena u Galac gde su joj kupljena jedrila, konopci i sav ostali jedik potreban jednoj lađi koja će ploviti morem. Krajem aprila 1842. uplovila je srpska lađa pod imenom Knez Mihailo i pod srpskim barjakom u Crno more. 💖

Foto: telegram

Autor: Redportal.rs