Ovaj zakon predstavlja prekretnicu koja će omogućiti inovacije, štiteći u isto vreme temeljna prava građana 👆🏻

Evropska unija usvojila je prvi veliki zakon o regulaciji veštačke inteligencije, postavljajući temelje za globalne standarde u ovoj oblasti. Usvojen sa 523 glasa za, 46 protiv i 49 neizjašnjenih, zakon kategorizuje tehnologiju veštačke inteligencije prema nivou rizika, od neprihvatljivih primena, koje će biti zabranjene, do visokih, srednjih i niskih rizika, prenosi Telegraf.

Tjeri Breton, evropski komesar za unutrašnje tržište, izjavio je na društvenim mrežama da je "Evropa sada postavila globalni standard u AI", dok je predsednica Evropskog parlamenta, Roberta Metsola, istakla da ovaj zakon predstavlja prekretnicu koja će omogućiti inovacije, štiteći u isto vreme temeljna prava građana.

Zakon o veštačkoj inteligenciji, koji je bio u pripremi od 2021. godine, deli aplikacije veštačke inteligencije u kategorije prema nivou rizika – od neprihvatljivih, koje će biti zabranjene, do visokih, srednjih i niskih rizika. Očekuje se da regulativa stupi na snagu krajem zakonodavnog perioda u maju, sa postepenim sprovođenjem od 2025. godine dalje.

Neki članovi EU su prethodno zagovarali samoregulaciju umesto regulacije vođene od strane vlade, izražavajući zabrinutost da bi striktne regulative mogle postaviti prepreke u napretku Evrope u takmičenju sa tehnološkim kompanijama iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

U svetlu rastuće zabrinutosti zbog potencijalne zloupotrebe veštačke inteligencije, posebno u pogledu deepfake tehnologija koje mogu generisati lažne događaje, uključujući fotografije i video snimke, EU nastoji da se pozicionira kao lider u osiguranju da tehnološki napredak ne ugrožava demokratske vrednosti i prava pojedinaca.

Autor: Telegraf