Tri hiljade ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se

Srpska pravoslavna crkva i vernici tri dana praznuju Silazak Svetog Duha na apostole, praznik u narodu nazvan Duhovi ili Trojice. Danas je Duhovski utorak.

Prema hrišćanskom učenju, posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu često su se okupljali i zajedno se molili Bogu, očekujući s nestrpljenjem obećanoga Utešitelja, Duha Svetoga, koji od Oca ishodi.

Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom, kockom je bilo popunjeno Matijom.

Na Pedesetnicu svi su bili zajedno, kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog od apostola.

Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni, i Jevreji i inoverni, razumeli.

Tri hiljade ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se.

Ovaj dan se smatra danom rođenja Crkve Hristove.

Kako su na praznik Pedesetnice Jevreji, znači i apostoli u onu Pedesetnicu, ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom podsećajući se na vreme kad su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik Silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići, podseća RTS.

Autor: Rts.rs