Radna grupa je u obavezi da ove preporuke i mere implementira i sprovede kroz svoje resore i da ih predloži Vladi

Vlada Srbije usvojila je Odluku o obrazovanju Radne grupe za Memorijalni centar u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu.

Ovom odlukom Vlada Srbije precizirala je da se do donošenja urbanističkog, arhitektonskog i građevinskog rešenja za Memorijalni centar i uređenja nove ambijentalne celine, izuzima iz upotrebe za obavljanje prosvetne delatnosti parcela na kojoj je Ogledna osnovna škola Vladislav Ribnikar u ulici Kralja Milutina broj 10 u Beogradu.

Tanjugu je u Vladi Srbije pojašnjeno da se rekonstrukcija odnosi na deo škole u kome se desila tragedija 3. maja, koji se inače i ne koristi za nastavu od septembra. U saopštenju posle sednice vlade navodi se da je Odluka o obrazovanju Radne grupe za Memorijalni centar doneta na zahtev porodica ubijenih. Porodice su formirale i multidiciplinarni tim koji će sprovesti opsežne konsultacije i pripremiti preporuke i predloge konkretnih mera radi uspostavljanja Memorijalnog centra, njegovog programskog rada, formulisanja uslova međunarodnog idejnog arhitektonskog konkursa i izbor najboljeg rešenja za taj centar.

Foto: Redportal.rs

Radna grupa je u obavezi da ove preporuke i mere implementira i sprovede kroz svoje resore i da ih zatim predloži Vladi na usvajanje.

Zadatak Radne grupe je, kako se navodi, i da usmerava i usklađuje aktivnosti na uspostavljanju Memorijalnog centra i da u odnosu na potrebe porodica žrtava zločina i šire zajednice, a na osnovu sprovedenog postupka opsežnih konsultacija, dobijenih informacija i sagledanih okolnosti, sačini preporuku na koji način bi trebalo razvijati, negovati i promovisati kulturu sećanja, vrline empatije, tolerancije, međusobnog uvažavanja i dijaloga.

Treba i da u tu svrhu predloži konkretne mere koje bi trebalo preduzeti povodom uspostavljanja Memorijalnog centra i osmišljavanja komemoracija i programskih sadržaja.

Autor: telegraf.rs