Dva koloseka za putnički saobraćaj ☝️

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - treća faza, kojom je predviđena i gradnja pruge na deonici Zemunsko polje - Nacionalni stadion, objavio je Službeni glasnik.

Železnička pruga obuhvaćena ovim planom deo je planskog dokumenta Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade železničke pruge od Zemunskog polja do Reke Save, a prva etapa predviđa deonicu do Nacionalnog stadiona.

Navedena pruga planirana je kao dvokolosečna i namenjena je isključivo za putnički saobraćaj.

Autor: tanjug.rs