Da li je Srbiji Rio Tinto neophodan? 💰

Na osnovu procena, pre nego što je projekat stopiran, očekivalo se da prva komercijalna proizvodnja započne 2027 godine. Postavlja se pitanje koja bi bila korist Srbije od ovog projekta? Profesor Dragan Lončar iz kompanije Peterhof Consulting istakao je:

- Na osnovu dubokih analiza zaključili smo da su mogući efekti višestruki. Pored  doprinosa bruto dodatoj vrednosti u iznosu od 1,5 milijardi dolara godišnje, Jadar planira direktno zapošljavanje 1.170 radnika. Dodatno bi projekat mogao da podrži 3.950 radnih mesta u povezanim sektorima. Ukupna planirana investicija kompanije od 2,4 milijarde dolara, činila bi Jadar najvećom stranom direktnom investicijom u Srbiji ikada. Očekivani poreski prihod države i lokalne samouprave je procenjen na 133 miliona dolara godišnje – istakao je profesor na predstavljanju studije u PKS

Foto: infolo.rs/infolo.rs

Naravno sve ovo ne bi bilo važno ukoliko bi sam projkat Jadar u bilo kom segmentu ugrožavao životnu sredinu. Zbog svega navedenog treba napomenuti da je kompanija Rio Tinto do sada sprovela 12 studija i da je ispitano više od 23.000 parametara za analizu upravljanja vodom, upravljanja kvalitetom vazduha i otpadom, kao i očuvanja biodiverziteta, a sve u cilju sagledavanja početnog stanja životne sredine, na osnovu kojih će se definisati mere zahvaljujući kojima bi se potencijalni problemi sveli na najmanju moguću meru.

Iz ovih razloga potrebno je objektivno i racionalno sagledati benefite koje Srbija može da dobije od ovog projekta i u skladu sa time delovati u interesu države.

Autor: redportal.rs