Ugovaračima da se vrati novac

Narodna banka Srbije je uputila dopis svim društvima za osiguranje koja su neosnovano povećala premiju osiguranja od auto-odgovornosti, kojim ih poziva da tu premiju u najkraćem roku vrate na prethodni nivo, pišu Novosti.rs.

Kako u saopštenju kažu, NBS će pokrenuti postupke nadzora protiv onih društava za osiguranje koja nastave sa naplatom neopravdano povećanih premija.

Takođe, NBS od društva za osiguranje traži da bez odlaganja obaveste ugovarače osiguranja o roku i načinu na koji će vratiti novac onim ugovaračima osiguranja kojima su naplaćene neosnovano veće premije u prethodnih 25 dana, odnosno od 1. avgusta, kada je premija obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti znatno povećana - u proseku za oko 22 procenata. Na jučerašnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora NBS, objašnjavaju, usvojen je i propis kojim se onemogućava da se ovakve okolnosti ponove.

- Posebno je uređen postupak donošenja odluka u društvima za osiguranje koje se odnose na tarife premija - kažu u Centralnoj banci.

- Ubuduće će društva za osiguranje 60 dana pre planiranog povećanja obaveštavati NBS o nameri promene tarife premija uz dostavljanje dokumenta kojima su utvrdila opravdanost.

Centralna banka je naime utvrdila da je povećanje tarife premija na tržištu neopravdano imajući u vidu visoku profitabilnost ove tarife osiguranja, veoma povoljan pokazatelj odnosa šteta i premije, kao i ukupni pozitivni odnos poslovno-funkcionalnih prihoda i rashoda.

Autor: B. Ca.