Prema rečima direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Prema rečima direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila najveći problem je na mađarskoj granica duž koje je trenutno 3.000 izbegica u potrazi za smeštajem, a stalno pristižu novi, što sa juga zemlje, što iz Mađarske odakle ih ondašnja policija vraća nazad u Srbiju.

Oko 600 migranata se u toku dana "gurne" iz Mađarske u Srbiju, a oko 400 njih pristigne u našu zelju iz pravca Severne Makedonije i tzv. Kosova, rekao je danas direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.

On je istakao da su kritične zone gde se migranti opkupljaju granični prelazi Srbije sa zemljama EU - Mađarskom, Rumunijom i Hrvatskom, ali i da je od kako je Slovenija spustila žicu na granici sa Hrvatskom povećan broj migranata koji se kreću u pravcu Bosne i Hercegovine.

Autor: Tanjug AP

#Mađarska

#Severna Makedonija

#Srbija

#migranti