Koliko je striktna podela posla? ☝️

Mozak, kao centar naše svesti i razmišljanja, često se opisuje kao organ sa dve hemisfere koje obavljaju različite funkcije. Desna hemisfera povezana je sa kreativnošću, umetnošću i intuicijom, dok je leva hemisfera zadužena za logiku, matematiku i jezik. Ovaj koncept je poznat kao lateralizacija mozga, ali koliko su hemisfere zaista nezavisne u svom funkcionisanju?

Ova podela jeste korisna za pojednostavljenje razumevanja funkcija mozga, ali istina je da su hemisfere međusobno povezane i često sarađuju kako bi obavile složene mentalne zadatke. Na primer, dok leva hemisfera dominantno obrađuje jezik, desna hemisfera takođe ima ulogu u razumevanju i obradi određenih aspekata jezika, kao što su intonacija i kontekst. Osim toga, studije su pokazale da se aktivnost obe hemisfere javlja tokom rešavanja problema, čak i kada je reč o zadacima koji se tradicionalno smatraju specifičnim za jednu od njih.

Jedan od načina na koji se istražuje funkcionalna asimetrija mozga jeste putem tehnika poput funkcionalne magnetske rezonance (fMRI) i elektroencefalografije (EEG). Ove tehnike omogućavaju istraživačima da prate aktivnost mozga dok osoba izvršava određene zadatke ili obavlja mentalne aktivnosti. Kroz ove studije, otkriveno je da su mnoge funkcije mozga distribuirane i da se aktivnost ne može jednoznačno povezati samo sa jednom hemisferom.

Ipak, postoji nekoliko slučajeva koji ukazuju na to da se određene funkcije mogu lokalizovati u jednoj hemisferi. Na primer, većina ljudi ima dominantnu levu hemisferu za jezik, što znači da su većina ljudi bolji u verbalnim zadacima koji zahtevaju upotrebu jezika. Međutim, iako postoji ova tendencija, neki ljudi imaju tzv. reverznu lateralizaciju, gde su funkcije poput jezika lokalizovane u desnoj hemisferi.

U suštini, iako je lateralizacija mozga korisna za opšte razumevanje njegovih funkcija, važno je imati na umu da su hemisfere međusobno povezane i često sarađuju kako bi omogućile složene mentalne procese. Mozak je izuzetno kompleksan organ, a njegova sposobnost da integriše informacije i koordinira aktivnosti obe hemisfere ključna je za naše razumevanje sveta oko nas i naše interakcije sa njim.

Autor: Balša Stupar