Maksimalni životni vek je procenjen na vrednosti u rasponu od 22 do 30 godina

😼 Prosečan životni vek domaćih mačaka se povećao poslednjih decenija. Porastao je sa sedam godina 1980-ih na devet godina u 1995., na oko 15 godina u 2021. Nekoliko studija je istraživalo ovo pitanje i došlo do vrednih procena. Procene srednjeg životnog veka u ovim studijama kreću se između 13 i 20 godina, sa jednom vrednošću u blizini 15 godina. Najmanje jedna studija je otkrila srednju vrednost životnog veka od 14 godina i odgovarajući interkvartilni raspon od 9 do 17 godina.⁠

Maksimalni životni vek je procenjen na vrednosti u rasponu od 22 do 30 godina, iako je bilo tvrdnji da mačke žive duže od 30 godina. Prema izdanju Ginisove knjige rekorda iz 2010. godine, najstarija ikada zabeležena mačka bila je Creme Puff, koja je uginula 2005. godine, stara 38 godina i 3 dana. Ženke mačke obično nadžive muške mačke, a ukrštene mačke nadžive čistokrvne mačke. Takođe je utvrđeno da što je veća težina mačke, to je u proseku kraći njen životni vek

Uobičajena zabluda u starenju mačaka (i starenju pasa) je da mačka svake godine stari onoliko koliko bi čovek ostario za sedam godina. Ovo je netačno zbog nedoslednosti u starenju, kao i da postoje daleko tačnije jednačine za predviđanje starosti mačke u "mačjim godinama". Tačnija jednačina koju veterinari često koriste za predviđanje godina mačke je 4k + 16, (k je hronološka starost mačke) koja funkcioniše za dve ili starije mačke.⁠

U jednoj studiji o smrtnosti mačaka, najčešći uzroci su bili trauma (12,2%), poremećaj bubrega (12,1%), nespecifična bolest (11,2%), neoplazija (10,8%) i poremećaji masovnih lezija (10,2%).⁠

Autor: redportal.rs