Od hapšenja se nalazi u pritvoru ☝

U Splitu je na jedinstvenu kaznu od 6 godina zatvora nepravosnažno osuđen 57-godišnji penzioner, i to za 131 krivično delo polnog zlostavljanja i iskorištavanja teško bolesne devojčice s visokim stepenom invaliditeta, javlja Dalmatinski portal. 💔

Najpre su mu kazne pojedinačno utvrđene. Za svako od 29 teških krivičnih dela polnog zlostavljanja i iskorištavanja deteta dobio je po 3 godine zatvora, za jedno krivično delo koje je ostalo u pokušaju 3 godine, za isto krivično delo u vezi s iskorištavanjem dece za pornografiju 5 godina, te za svako od 100 krivičnih dela polne zloupotrebe deteta mlađeg od 15 godina po godinu zatvora.

Kada se sve sabere, osuđen je pojedinačno na 195 godina zatvora!

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, pa se nisu mogli saznati detalji s obrazloženja presude, odnosno odluci o sankciji za jedinstvenu kaznu koja je blizu zakonskog minimuma.

Ne može biti, naime, manja od najveće izrečene od 5 godina, a niti jednaka zbiru pojedinačno izrečenih kazni, kako piše Telegraf.rs.

U svakom slučaju, izvesna je žalba Državnog tužilaštva.

Okrivljeni je bio prijatelj roditelja žrtve koja je u doba kada su dela počinjena imala tek nešto više od 11 godina. Skidao je s devojčice odeću, zahtevao je i od nje da to čini, nasrtao je i polno je iskorištavao, premda ga je devojčica odgurivala zbog bola. U nedelju ga je uhvatila majka žrtve, dok je svoje zločine snimao mobilnim telefonom. Otkrilo se da je dve godine polno zlostavljao devojčicu.

Od hapšenja se nalazi u pritvoru. Tamo će i ostati s obzirom na to da je osuđen na strožu kaznu od 5 godina zatvora.

Autor: Telegraf.rs