Fabrika je gotovo potpuno uništena u nekoliko dana agresije

Na današnji dan bombardovana je po treći put fabrika Sloboda u Čačku, a prva žrtva u Čačku bila je Mileva Kuljević

Sloboda je prvo bila bombardovana 28. marta u 04:45 sati, a potom su usledila još četiri bombardovanja. U pet na­vra­ta sa 52 pro­jek­ti­la, avi­ja­ci­ja NA­TO Slobodu je praktično pretvorila u pe­peo. Već po­sle tre­ćeg na­pa­da fa­bri­ka je bi­la teh­no­lo­ški uni­šte­na.

IZVOR: YT / Epicentar press

Do kra­ja bom­bar­do­va­nja pot­pu­no je ra­zo­re­no 83 od­sto rad­nog pro­sto­ra, di­rekt­na ma­te­ri­jal­na šte­ta bi­la je oko 250 mi­li­o­na evra, in­di­rekt­na još 120 mi­li­o­na.

Fabrika koja je napravljena 1948. godine služila je za pravljenje municije različitog kalibra, a toko agresije ubijeno je 6 osoba, a 22 su povređene.

IZVOR: YT / Glas Zapadne Srbije

Autor: redportal.rs

#1999

#Kosovo i Metohija

#NATO

#agresija NATO