Nećemo pobediti rak dok ne promenimo način na koji funkcioniše naše društvo

Pedijatar i pulmolog dr Branimir Nestorović, objasnio je da je karcinom je fizički i emotivno strašna bolest.

Nestorović tvrdi da se nedovoljno kretanje, loša ishrana i hronični stres po pravilu okidač za nastanak najopakije bolesti. Sa druge strane, doktor je otkrio i da postoje testovi za ranu dijagnostiku karcinoma. 

Jedan test je 2013. godine patentiran, odobren je od američke Agencije za hranu i lekove. Test otkriva protein koji stvaraju samo maligne ćelije. Kad imate 2 miliona malignih ćelija u organizmu, test je pozitivan. Tad imate tumor koji je veličine 0,8 milimetara – objasnio je stručnjak, ističući da je kod najteže bolesti savremenog sveta najbitnija prevencija.

- Poslednjih godina je postalo jasno da je rast tumora izuzetno zavistan od metabolizma, posebno šećera. U poređenju sa normalnim ćelijama, ćelije tumora zavise izuzetno mnogo od glukoze. Glukoza se koristi bez učešća mitohondrija, što za posledicu ima stvaranje mlečne kiseline. Da bi iskoristili glukozu, tumorske ćelije primoravaju okolne ćelije vezivnog tkiva da im ustupaju mitohondrije u procesu koji je poznat kao transfer mitohondrija. Ove ćelijske organele se iz normalnih ćelija prenose preko mikrotubula u maligne ćelije. U normalnih ćelija, intenzivno razlaganje glukoze stvara slobodne radikale kiseonika, što dovodi do procesa nazvanog anoikis. Ćelije tumora imaju sposobnost da spreče ovaj process, a ovo im omogućava stvaranje metastaza. Dakle ishrana bogata grickalicama ili šećerima direktno vodi ka nastajanju tumora - ističe dr Nestorović.

Cenjeni pulmolog je dodao:

- Čovek uništava planetu, ali i samog sebe. Mnogi autoriteti misle da se krećemo putem bez povratka. Nećemo pobediti rak dok ne promenimo način na koji funkcioniše naše društvo, a ovo ne može doći bez promene mišljenja. Muka mi je od ekonomista koji govore o održivom rastu, dakle neprekidnom, beskonačnom rastu proizvodnje i potrošnje. Priroda nas opominje, vratimo se svojoj suštini. Rak je samo simptom šire bolesti koja vlada ovom planetom.

Autor: redportal.rs