Kako se navodi, stručnjaci su identifikovali određene vrste uzgajanih krznenih životinja, koje su veoma osetljive

Virus ptičjeg gripa (Avian Influenca, AI) nastavlja da se širi na teritoriji Evropske unije ali i dalje, uzrokujući visoku smrtnost divljih ptica, sa prelivanjem na divlje i domaće sisare i uzrokuje epidemije na farmama, navode iz Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA).

U naučnom izveštaju EFSA i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) procenjeni su faktori rizika za potencijalnu pandemiju ovog gripa, istaknute povezane mere ublažavanja i izdvojeni pokretači za evoluciju ovog virusa.

Kako se navodi, stručnjaci su identifikovali određene vrste uzgajanih krznenih životinja (kune ili lisice), koje su veoma osetljive na viruse gripa, kao moguće pokretače širenja.

Autor: Tanjug