Do sada se, posebno za nazive poslova, koristio generički muški rod

U javnim institucijama u Bavarskoj danas je stupila na snagu zabrana upotrebe rodno neutralnih jezičkih oblika, javio je DPA, ističući da je nemačka država tradicionalno konzervativna.

Agencija napominje da, kao i mnogi evropski jezici, nemački ima završetke koji razlikuju imenice muškog od ženskog roda, a do sada se, posebno za nazive poslova, koristio generički muški rod. DPA daje primer gde se reč „autor“ koristi i za muškarce i za žene. Od sada će se, prema normi, koristiti "autor" i "autorka", "autori" i "autorke".

Do sada su neki ljudi izražavali stav da se podrazumevano, prema gramatičkim pravilima, reč „autori“, na primer, odnosi samo na muški rod, automatski isključujući žene, kao i oprečne reference na „mešanje polova“ . Oni koji su bili ovog gledišta radije su dodavali završetke imenica zvaničnim dokumentima kombinujući ih sa znacima interpunkcije ili simbolima kao što su zvezdica, kosa crta, dvotačka, donja crta ili interno veliko slovo na početku kraja.

Druga opcija je bila da se dve reči - "autori i autorke" napišu bez simbola ili znaka interpunkcije. Upravo ova varijanta danas počinje da se koristi u Bavarskoj, a varijante sa simbolima i znakovima interpunkcije sada su zabranjene u obrazovnim institucijama i državnim kancelarijama.

Bavarska regionalna vlada odobrila je zabranu jezika 19. marta, a ona je u četvrtak objavljena u lokalnom Službenom glasniku.

U rezoluciji od 15. decembra prošle godine, Komisija za pravopis Nemačke preporučila je da se ne koriste posebni simboli u rečima, uz napomenu da bi takvo mešanje u tvorbu reči, gramatiku i pravopis moglo da oteža razumevanje teksta.

Autor: redportal.rs