"Tradicionalne porodice sa mnogo dece moraju ponovo postati norma" 👩🧑👶👶👶👱‍♀️👱‍♀️👱‍♂️👨‍🦲👨‍🦲 ☦

Kako je jasno stavio do znanja portparol Kremlja Dimitrij Peskov, poboljšanje demografske situacije i postizanje održivog rasta nataliteta je pitanje života i smrti za Rusku Federaciju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je odredio 2024. godine kao Godinu porodice u Ruskoj Federaciji, i kako navodi Peskov problem priraštaja je od suštinske važnosti za zemlju.

Demografija je najverovatnije naša ahilova peta, naš najveći problem. On ne može da se reši preko noći. Stoga, mi moramo da nastavimo da implementiramo sve mere koje imaju za cilj poboljšanje situacije.

Dodao je takođe da će Rusija fokusirati na poboljšanje kvaliteta porodičnog života produžetkom programa za majke i davanjem sve veće novčane pomoći i benefita samohranim majkama i porodicama sa više dece.

U isto vreme, moguće je i neophodno da radimo na propagiranju i popularizovanju velikih porodica. Pora postati norma želja za većim brojem dece. Tradicionalne vrednosti su nam važne... za našu zemlju to je pitanje života i smrti, posebno sa veličinom naše države.
Mora da nas bude više. Imamo samo 7 miliona ljudi koji živi iza Urala. Moramo da imamo dece, moramo da povećamo mobilnost življenja naših grašana i sposobnost života u drugim gradovima - oni moraju biti jednako privlačni i udobni.

U svom obraćanju Federalnoj skupštini prošlog meseca, predsednik Putin je priznao da je Rusija, poput mnogih drugih zemalja, suočena sa padom prirodnog priraštaja. On je predložio da svi nivoi vlade, civilnog sektora, društvenih ustanova i religije moraju raditi zajedno da učine velike porodice društvenom normom, temeljom društvenog života i vodiljom državne strategije.

Putin se doticao pitanja demografije i ranije, ukazujući na trend pada od 1990. godine i demografskog kolapsa kojio se tada odigrao u Ruskoj Federaciji, koji je bio u mnogome jednak po snazi onome nakon Drugog svetskog rata. Iako je broj abortusa u Rusiji opao značajno od 200. godine, broj rođenih u 2023. godine je nešto više od 1,2 miliona, što je najniža cifra od 1999. godine. Nacionalni statistički biro, Rosstat, je predviode nastavak opadanja i u naredne tri godine do kraja 2027.

Autor: redportal.rs