Izvinjenje vojnica holandije u Srebrenici 1995.

Premijer Holandije Mark Rute obratio se danas stotinama veterana Dačbat 3 mirovne jedinice, koja je za vreme rata u BiH služila u okviru mirovne misije UN u Srebrenici, izvinivši im se u ime holandske Vlade.

Danas, izvinjavam se u ime holandske vlade svim ženama i muškarcima iz Dačbata 3. Najveće poštovanje imam prema načinu na koji je Dačbat 3, pod teškim okolnostima, pokušao da učini dobro, čak i kad to više nije bilo moguće.

Rute je u vojnoj bazi u centralnoj Holandiji veteranima Dačbata 3 poručio da im ni posle blizu 27 godina "neke reči još nisu izrečene".

Autor: tanjug.rs