Pandemija virusa korona prouzrokovala je najveći pad potrošnje nemačkih domaćinstava od 1970. god.

Pandemija virusa korona prouzrokovala je najveći pad potrošnje nemačkih domaćinstava od 1970. godine, saopštila je nemačka Kancelarija za statistiku.

U 2020. godini potrošnja je, prema cenovno prilagođenim podacima, pala za 5%. Pandemija je u Nemačkoj teže pogodila potrošnju od ekonomske krize 2008. i 2009. godine. Pad potrošnje zabeležen je u gotovo svim područjima, posebno u prvoj polovini godine. U prvom talasu zatvaranja zemlje Nemci nisu trošili ni na železnički ni na vazdušni prevoz niti su izlazili u restorane.

Nešto više su trošili samo na prehrambene namirnice i piće, pa je potrošnja tih proizvoda u celoj 2020. godini povećana za 6,3%. U drugoj polovini prošle godine Nemci su bili spremniji da troše na trajnu robu za široku potrošnju, uključujući automobile, nameštaj i veće električne uređaje, pa je potrošnja povećana 7,8% na godišnjem nivou.

Podsticaj pojačanoj kupovini trajnih potrošačkih dobara verovatno je bilo privremeno smanjenje stope poreza na dodatu vrednost, smatraju statističari.

Autor: Redportal.rs