Slično je učinila i Mađarska

Nadležno telo u Italiji za zaštitu konkurentnosti i tržišta kaznilo je Fejsbuk sa 7 miliona evra zbog prekršaja koji se nižu od 2018. godine.

U 2018. godini, regulatorno telo je kaznilo Fejsbuk sa 10 miliona evra zbog pogrešnih informacija upućenih korisnicima kako će se koristiti njihovi podaci.

Danas je Fejsbuk dobio novu kaznu zato što nije ispravio greške koje je činio još od 2018. godine. Regulatorno telo je podsetilo Fejsbuk da je ova kompanija dužna da ispravku objavi na početnoj strani, kao i na svojoj aplikaciji za italijanske korisnike.

Fejsbuk nije objavio deklaraciju koja bi ukazala na pogrešnu praksu. Bez obzira što je uklonjeno to da je Fejsbuk besplatan kada se neko registruje, jasna informacija o prikupljanju podataka za komercijalne svrhe još uvek nije istaknuta.

Mađarska je za sličan prekršaj kaznila Fejsbuk u drugoj polovini 2019. godine. Regulatorno telo u Mađarskoj je kaznilo Fejsbuk sa 3,6 miliona evra zbog reklamiranja koje je davalo lažne informacije korisnicima.

Autor: redportal.rs

#Facebook

#Google

#Italija

#Mađarska