Ovaj datum predstavlja svojevrstan simbol

Kao datum obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa Daunovim sindromom uzet je 21. mart. ❣️

Ovaj datum izabran je upravo zato što se na 21. paru hromozoma umesto 2 nalaze 3 hromozoma. 🔬

Daunov sindrom jeste skup simptoma koji izazivaju specifičan izgled: nizak rast, okruglo lice, zaravnjen potiljak i kose oči.

Životni vek osoba sa Daunovim sindromom je drastično povećan u odnosu na početak 20. veka kada je iznosio svega 9 godina. Danas, uz adekvatno lečenje, ove osobe mogu da žive 50 godina, a možda čak i više. 🥰

IZVOR: YT / Dijamant

Autor: redportal.rs