6. marta otvara se treće izdanje izložbe inFLUenca u galeriji Podroom KCB ☝️

Problemski  okvir ovogodišnje studentske izložbe inFLUenca mladih umetnika i studenata Novih medija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu baziran je na propitivanju kontekstualnih praksi savremene umetnosti. U ovom izdanju, pod nazivom Mišljenja prekida i preloma, biće predstavljeni studentski radovi po izboru nastavnika Zorana Todorovića, Vladimira Nikolića iŽarka Aleksića.

Ne bi li podstakao studente da misle o umetnosti izvan ustaljenih obrazaca reprezentacijeodređenih tema, fenomena ili problema, nastavni tim opredelio se da kustoskim konceptomusmeri grupnu izložbu ka artikulaciji onog što prepoznaju kao mišljenja prekida i preloma.

Učesnice i učesnici: Milica Erkić, Puhalo Nastasja, Mina Jovović, Saša Pavlović, Vuk Mandušić,Branković Bojana, Viktor Cvejić, Jovana Simanić, Lila Jezdović, Luka Joksimović, MatejaMarković, Olga Stanojević, Mina Simendić, Ivanja Todorović, Angelina Pajković, Jelena Rendulić

Projekat inFLUenca zamišljen je kao dugoročna saradnja između profesora i studenata saOdseka za Nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i galerije Podroom Kulturnogcentra Beograda. Reč je o projektovanom nizu bijenalnih izložbi kao rezultata umetničkih ipedagoških praksi na Odseku za Nove medije na Fakultetu likovnih umetonsti u Beogradu. Izložba predstavlja radove studenata od prve godine osnovnih do završne godine master studija.

Odsek Novih medija FLU započeo je sa radom 2010. godine, a zasnovan je na heterogenomskupu eksperimentalnih umetničkih pristupa, metodologije i kulturne fenomenologije, koji su nastajali od polovine 20 veka do danas. On umrežava umetničke, teorijsko-umetničke idruštveno-humanističke predmete. Ova struktura specifičnih predmeta je platforma za razvoj kurikuluma uvođenjem novih, specifično profilisanih predmeta i za akademsko-tehničkusaradnju sa drugim institucijama.

Autor: redportal.rs