Bio je jedan od osnivača i istaknutih lidera Pokreta nesvrstanih.

Josip Broz Tito (1892-1980), doživotni predsednik SFRJ i Saveza komunista Jugoslavije koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina, umro je 4. maja 1980. godine.

Rođen je u Kumrovcu u Austrougarskoj. Izučio je u Sisku bravarski zanat, pa je počeo da radi kao metalski radnik u Zagrebu, a zatim u fabrikama u više zemalja.

Kao austrougarski kaplar učestvovao je u Prvom svetskom ratu. Borio se protiv srpske vojske tokom austrougarske agresije na Srbiju, o čemu se nikada nije govorilo u njegovoj biografiji.

Teško je ranjen i zarobljen 1915. godine na Karpatima, na Istočnom frontu. Posle toga, učestvovao je u Oktobarskoj revoluciji

U Jugoslaviju se vratio krajem oktobra 1920. godine, kada je postao član Komunističke partije Jugoslavije, a 1937. njen generalni sekretar, voljom sovjetskog lidera Josifa Visarionoviča Staljina, posle smenjivanja i streljanja Milana Gorkića.

Radio je 1936. i 1937. godine u Kominterni u Moskvi.

Kao vođa Komunističke partije Jugoslavije vodio je u Drugom svetskom ratu partizanski ustanak protiv Nemaca od 1941. godine do kraja rata.

Bio je jedan od osnivača i istaknutih lidera Pokreta nesvrstanih.

Autor: Srna