Izložba Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata od četvrtka u Beogradu

Izložba Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata, na osnovu materijala iz Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin, biće otvorena u četvrtak, 29. jula, u 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu.

- Na izložbi će se naći predmeti iz zbirke Etnološkog odeljenja (Narodnog muzeja Zrenjanin) koji na sebi imaju jedan ili više zoomorfnih motiva. Najstariji predmet iz zbirke sa zoomorfnim ornamentom za koji se zna precizna godina izrade je ćilim tkan u Zrenjaninu 1866. godine. Na predmetu su tkačkom tehnikom klečanja izvedena 4 leptira - saopštio je danas Etnografski muzej.

Kako je navedeno, autorka je viši kustos-etnolog Narodnog muzeja Zrenjanin Branka Sikimić.

Izložbom je obuhvaćen srednji Banat, kao i pojedina rumunska mesta iz južnog Banata, dok na analiziranim predmetima nisu predstave svih životinja ravnomerno zastupljene, već je akcenat na onima za koja su vezana mnogobrojna verovanja i običaji.

- Određene životinje imale su važnu ulogu u magiji, narodnoj medicini, a neke su bile bitan činilac pojedinh obrednih praksa. Uloga pojedinih životinja je bila da obezbede plodnost useva, stoke, pa i ljudi. Za neke je čovek mislio da su zle i osvetoljubive, pa je zbog toga izgradio čitav sistem zabrana i ograničenja koja imaju prvenstveno apotropejski karakter - kaže se u saopštenju.

Autor: Tanjug

#Etnografski muzej

#Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata

#branka sikimić