Građani će dobiti ukupno 8 miliona dinara za kupovinu bicikala

Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji će svojim građanima dodeliti subvencije za kupovinu bicikala.

Uprava je pripremila radnu verziju pravilnika za dodelu sredstava.

Kako su u pitanju sredstva iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, resorna uprava ne može samostalno i direktno da podeli novac građanima. Mora da raspiše konkurs i prenese novac izabranom udruženju, a koje će potom biti zaduženo za ceo postupak i za to će dobiti naknadu.

Ono što nije definisano radnom verzijom pravilnika je pitanje sukoba interesa - kako obezbediti da posao ne dobije neko ko se bavi prodajom bicikala i može da, na primer, popustima obezbedi sebi veći promet.

Udruženje koje će dobiti ovaj zadatak mora da bude registrovano i da se bavi zaštitom životne sredine i/ili biciklizmom. Može da konkuriše i više udruženja koja će zajedno obaviti ovaj zadatak. 

Foto: Facebook.com

Kad komisija odabere udruženje (ili više njih) za sprovođenje dodele subvencija i to potvrdi gradonačelnik, ide se na raspisivanje javnog poziva građanima

- Lica koja ispunjavaju uslove, u okviru broja određenog Javnim pozivom, su u obavezi da u roku dostave propisanu dokumentaciju. Licima koja se nađu na listi u okviru broja određenog Javnim pozivom, pojedinačan iznos sredstava utvrđen javnim pozivom biće uplaćen na tekući račun koji lice dostavi. Lica koja u predviđenom roku ne dostave propisanu dokumentaciju gube pravo na podršku za nabavku bicikla.  U tom slučaju, pravo na podršku za nabavku bicikla ostvaruje lice koje je sledeće na listi, a do popunjavanja broja predviđenog Javnim pozivom. Lice može da ostvari pravo na podršku za nabavku bicikla jednom u 3 godine - prenosi portal 021.

Autor: redportal.rs / 021.rs

#NOVI SAD

#Vojvodina

#bicikle

#subvencije