Nova runda dijaloga u sedištu EU trebalo bi da počne u 15 časova. Speci­jalni izaslanik Miroslav Lajčak najpre će sa Vučićem i Kurtijem razgovarati pojedinačno, a potom će uslediti zajed­nički sastanak.

Potvrda načelne saglasnosti Beo­grada i Prištine oko francusko-nemačkog predloga za KiM, kao i pitanje Zajednice srpskih opština, očekuje se da da­nas u Briselu bude glavna agenda susreta predsed­nika Srbije Aleksandra Vučića i premijera pri­vremenih prištinskih institucija Aljbina Kur­tija, pod okriljem Evrop­ske unije.

Koju god varijantu ponu­da da predstavnici "dva­desetsedmorke" ispostave, šef naše države, za sto seda sa jasnim "crvenim linijama": Srbija neće priznati nezavisnost la­žne države niti prihvati­ti njeno članstvo u Ujedi­njenim nacijama. Vučić će istovremeno insistirati da ZSO mora da bude for­mirana pre nego što se uđe u detalje evropskog plana.

A preko puta pregova­račkog stola imaće dobro poznate Kurtijeve zahteve - uzajamno priznavanje. I uoči dijaloga, premijer lažne države ponovio je da je za njega dijalog u Briselu, dijalog za nor­malizaciju odnosa između Kosova i Srbije, kao i dijalog o statusu odnosa.

Apeli da pokaže maksi­malnu odlučnost i sprem­nost da donosi teške odlu­ke, koje vode ka napretku u dijalogu između tzv. Koso­va i Srbije, deo su prvog poglavlja epistolarne diplomatije koju su svo­jim pismom adresiranim na predsednika Vučića, još u septembru prošle godine, utemeljili nemač­ki kancelar Olaf Šolc i francuski lider Emanuel Makron. Potpisnicima druge poruke, poslate u subotu uveče na Andrićev venac, pridružila se i italijanska premijerka Đorđa Meloni, ali je i njena suština, po svemu sudeći, ista - od prvog čo­veka naše države traže se teške odluke.

Predsednik nije juče javno govorio o sadrži­ni ovog poslednjeg pisma u koautorstvu Berlina i Pariza, ali se o onome šta u njemu piše posred­no može suditi po tome što je Vučić, prema na­šim saznanjima, u svoj kabinet dan uoči sastanka, došao u pet uju­tru, želeći pažljivo da prouči svako njegovo slo­vo, ali i da se temeljno pripremi za Brisel.

Izvori "Novosti" iz Brisela navode da je sa­stanak osmišljen tako da se verifikuje načelna saglasnost oko dokumenta, koji nije konačan, i samo bi trebalo da pruži osnov za pravno uobličavanje fi­nalnog pravno obavezuju­ćeg dogovora. Naravno, ako on uopšte bude postignut. Takođe, nije isključeno ni da se do 21. marta organi­zuje još jedan direktan razgovor Vučića i Kurtija.

Da očekuje veoma težak sastanak, Vučić je juče u telefonskom razgovoru rekao specijalnom savet­niku u Stejt departmentu Dereku Šoleu. Predsed­nik Srbije istakao je i da je naša zemlja privržena miru i stabilnosti u re­gionu, te da je u tom kon­tekstu spremna da radi na konceptu i primeni ponu­đenog plana uz jasno odre­đena ograničenja. Šole je, s druge strane, kazao da SAD potpuno podržavaju predlog EU o normaliza­ciji odnosa Beograda i Prištine i da očekuje da sastanak u Briselu bude konstruktivan, uz, kako je naveo, primetan napre­dak ka dogovoru. Savetnik Stejt departmenta naveo je i da očekuje da budu pri­menjeni ranije potpisani sporazumi u procesu di­jaloga, što podrazumeva i uspostavljanje ZSO.

- Pozdravio sam kon­tinuiranu posvećenost Srbije konstruktivnom angažovanju na predlogu EU za obezbeđivanje mira i stabilnosti u regionu - napisao je Šole posle razgovora sa Vučićem na Tviteru.

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je juče da u Briselu neće biti nimalo lak dan za pred­sednika Vučića i državu Srbiju i da očekuje pot­pis na formiranje ZSO.

- Verujem da će sve oči biti uprte u predsednika i da sutra moramo svi bi­ti jedinstveni - rekla je Brnabićeva.

- Verujem da će predsednik Vučić ume­ti da sačuva nacionalne interese Srbije, uzdam se u njegovu politič­ku i državničku mu­drost i sigurna sam da je većinski srpski narod uz njega. Da je Vučić želeo da dopu­sti kapitulaciju, do dan-danas ne bi radio ništa po pitanju KiM. "Crvene linije" za Vu­čića su ostale neprome­njene.

Predsednik skupštin­skog odbora za KiM Mi­lovan Drecun istakao je da nije realno očekivati da se u Briselu stavi potpis, jer ima mnogo nejasnoća u evropskom predlogu, ali je istakao da je neophodno da se razgovara sa Prišti­nom.

- Mislim da su zapadni političari namerno stvo­rili određenu konfuziju kao svojevrsni vid pri­tisaka da se prihvati od obe strane ono što je na stolu. Sada je već jasno da je to po principu, uzmi ili ostavi, da više nema mogućnosti za korekciju, da samo treba dogovoriti, kako oni kažu, korake za implementaciju.

Nova runda dijaloga u sedištu EU trebalo bi da počne u 15 časova. Speci­jalni izaslanik Miroslav Lajčak najpre će sa Vučićem i Kurtijem razgovarati pojedinačno, a potom će uslediti zajed­nički sastanak.

Autor: Novosti.rs