Rekao je Josip Brkić

- Važno je da imamo kontinuitet usvajanja dokumenta. Dokument kao takav, ima svoja poglavlja koja se bave pravnim, privrednim, bezbedonosnim pitanjima resursa BiH. To je sve javno i transparentno - rekao je Josip Brkić, predsedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om.

Savet ministara BiH jednoglasno je usvojio Program reformi BiH za 2021. i 2022. godinu, što je politički i pravni okvir saradnje BiH i NATO.

Josip Brkić, predsedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om, rekao je da taj dokument govori o reformskim procesima i konkretnim akcijama koje BiH treba napraviti u jednoj kalendarskoj godini.

Autor: Tanjug AP